400 KV STATION
Sl. No Name of Grid Substation Transformer Capacity (MVA) Total Capacity (MVA) GMD Grid Circle
1 Bangladesh-India Power Transmission Center (BIPTC) 2 x 500 MW 1000 HVDC HVDC
400/230 KV SUBSTATIONS
Sl. No Name of Grid Substation Transformer Capacity (MVA) Total Capacity (MVA) GMD Grid Circle
1 Bhulta 2 x 520 1040 Narsindhi Dhaka South
2 Kaliakoir 2 x 520 1040 Kaliakoir Dhaka North
3 Bibiyana 2 X 520 1040 Sreemangal Cumilla
400/132 KV SUBSTATIONS
Sl. No Name of Grid Substation Transformer Capacity (MVA) Total Capacity (MVA) GMD Grid Circle
1 Kaliakoir 2 x 250/325 650 Kaliakoir Dhaka North
2 Gopalganj (N) 2x325 650 Faridpur Khulna
230/132 KV SUBSTATIONS
Sl. No Name of Grid Substation Transformer Capacity (MVA) Total Capacity (MVA) GMD Grid Circle
1 Maniknagar 2x300 600 Dhaka(Center) Dhaka South
2 Rampura 3x225(10x75) 675 Dhaka(Center) Dhaka South
3 Haripur 3x225(10x75) 675 Dhaka(East) Dhaka South
4 Meghnaghat Switching Dhaka(East) Dhaka South
5 Siddhirganj 2x300 600 Dhaka(East) Dhaka South
6 Hasnabad 3x225(10x75) 675 Dhaka(South) Dhaka South
7 Shyampur 2x225/300 600 Dhaka(South) Dhaka South
8 Tongi 3x225(10x75) 675 Dhaka(North) Dhaka North
9 Agargaon 2x300 600 Dhaka(North-West) Dhaka North
10 Aminbazar 3x225 675 Dhaka(North-West) Dhaka North
11 Hathazari 4x150 600 Chattogram (North) Chattogram
12 Shikalbaha 2x225/300 600 Chattogram (South) Chattogram
13 Cumilla(N) 2x225 450 Cumilla Cumilla
14 Fenchuganj 1x300 300 Sylhet Cumilla
15 Barishal (N) 2x300 600 Barishal Khulna
16 Khulna (South) 2x225(7x75), 1x300 750 Khulna (South) Khulna
17 Bogura 2x225(7x75), 1x225/300 750 Bogura Bogura
18 Sirajganj (Switching) Bogura Bogura
19 Barapukuria 2x225, 1x225/300 750 Dinajpur Bogura
20 Baghabari 1x225(4x75) 225 Ishwardi HVDC
21 Ishwardi 3x225 675 Ishwardi HVDC
132/33 KV SUBSTATIONS
Sl. No Name of Grid Substation Transformer Capacity (MVA) Total Capacity (MVA) GMD Grid Circle
1 Gulshan 2x80/120 240 Dhaka(Center) Dhaka South
2 Maniknagar 2x50/75 150 Dhaka(Center) Dhaka South
3 Ullon 3x35/50 150 Dhaka(Center) Dhaka South
4 Siddhirganj 2x80/120 240 Dhaka(East) Dhaka South
5 Sonargaon 2x50/75 150 Dhaka(East) Dhaka South
6 Haripur 2x80/120 240 Dhaka(South) Dhaka South
7 Hasnabad 3x66/100 300 Dhaka(South) Dhaka South
8 Munshiganj 2x80/120 240 Dhaka(South) Dhaka South
9 Shyampur 4x50/75 300 Dhaka(South) Dhaka South
10 Bhulta 2x80/120 240 Narsindhi Dhaka South
11 Narsindhi 3x50/75 225 Narsindhi Dhaka South
12 Dhamrai 2x50/75 150 Aricha Dhaka North
13 Manikganj 3x35/50 150 Aricha Dhaka North
14 Joydebpur 2x50/75, 1x80/120 270 Dhaka(North) Dhaka North
15 Kodda 5x50/75 375 Dhaka(North) Dhaka North
16 New Tongi 2x80/120 240 Dhaka(North) Dhaka North
17 Tongi 3x50/75 225 Dhaka(North) Dhaka North
18 Agargaon 2x80/120 240 Dhaka(North-West) Dhaka North
19 Cantonment 2x80/120 240 Dhaka(North-West) Dhaka North
20 Kallyanpur 3x50/75 225 Dhaka(North-West) Dhaka North
21 Mirpur 1x80/120, 2x50/75 270 Dhaka(North-West) Dhaka North
22 Satmasjid 2x80/120 240 Dhaka(North-West) Dhaka North
23 Savar 2x50/75 150 Dhaka(North-West) Dhaka North
24 Kabirpur 3x80/120 360 Kaliakoir Dhaka North
25 Tangail 2x80/120, 1x50/75, 1x25/41 356 Kaliakoir Dhaka North
26 Bhaluka 2x80/120 240 Mymensingh Dhaka North
27 Jamalpur 2x25/41, 2x50/75 232 Mymensingh Dhaka North
28 Kishoreganj 1x25/41, 2x50/83.3 207.6 Mymensingh Dhaka North
29 Mymensingh 3x80/120 360 Mymensingh Dhaka North
30 Netrokona 1x50/75, 2x25/41 157 Mymensingh Dhaka North
31 Sherpur 2x35/50, 1x50/75 175 Mymensingh Dhaka North
32 Bakulia 2x48/64, 1x50/75 203 Chattogram (Central) Chattogram
33 Halishahar 2x44.1/63, 1x48/64 190 Chattogram (Central) Chattogram
34 Juldah 2x25/41 82 Chattogram (Central) Chattogram
35 Shahmirpur 2x48/64 128 Chattogram (Central) Chattogram
36 Baroaulia 2x80/120 240 Chattogram (North) Chattogram
37 Baroirhat 2x50/75 150 Chattogram (North) Chattogram
38 Hathazari 1x50/75, 1x80/120 195 Chattogram (North) Chattogram
39 Khagrachori 2x30/39 78 Chattogram (North) Chattogram
40 Kulsi 2x80/120 240 Chattogram (North) Chattogram
41 Rangamati 2x25/41 82 Chattogram (North) Chattogram
42 Chandraghona 2x25/41 82 Chattogram (South) Chattogram
43 Cox's bazar 2x25/41, 1x50/75 157 Chattogram (South) Chattogram
44 Dohazari 2x50/75 150 Chattogram (South) Chattogram
45 Madunaghat 2x48/64 128 Chattogram (South) Chattogram
46 Matarbari 2x25/41 82 Chattogram (South) Chattogram
47 Chandpur 3x50/75 225 Cumilla Cumilla
48 Chauddagram 2x50/75 150 Cumilla Cumilla
49 Chowmuhoni 1x80/120, 2x50/75 270 Cumilla Cumilla
50 Comilla(N) 2x50/75 150 Cumilla Cumilla
51 Comilla(S) 4x50/75 300 Cumilla Cumilla
52 Daudkandi 3x50/75 225 Cumilla Cumilla
53 Feni 2x80/120 240 Cumilla Cumilla
54 Ramganj 2x50/75 150 Cumilla Cumilla
55 Brahmanbaria 1x80/120, 2x25/41 202 Sreemangal Cumilla
56 Kulaura 2x25/41 82 Sreemangal Cumilla
57 Shahjibazar 1x25/41, 1x50/75, 1x80/120 236 Sreemangal Cumilla
58 Sreemangal 1x25/41, 3x15/20 101 Sreemangal Cumilla
59 Beanibazar 2x50/75 150 Sylhet Cumilla
60 Chhatak 2x15/20, 1x25/41 81 Sylhet Cumilla
61 Fenchuganj 2x15/20, 1x25/41 81 Sylhet Cumilla
62 Sunamganj 2x30/39 78 Sylhet Cumilla
63 Sylhet 1x80/120, 1x50/83, 2x25/41 285 Sylhet Cumilla
64 Barishal 2x50/75 150 Barishal Khulna
65 Barishal (N) 2x80/120 240 Barishal Khulna
66 Bhandaria 2x25/41 82 Barishal Khulna
67 Patuakhali 2x50/75, 1x25/41 191 Barishal Khulna
68 Faridpur 2x80/120 240 Faridpur Khulna
69 Gopalganj 1x25/41, 1x80/120 161 Faridpur Khulna
70 Madaripur 2x50/75, 1x25/41 191 Faridpur Khulna
71 Shariatpur 2x80/120 240 Faridpur Khulna
72 Benapole 2x50/75 150 Khulna (North) Khulna
73 Goalpara 2x25/41 82 Khulna (North) Khulna
74 Khulna( Central ) 3x48/64 192 Khulna (North) Khulna
75 Narail 2x50/75 150 Khulna (North) Khulna
76 Noapara 2x40, 1x44.1/63 143 Khulna (North) Khulna
77 Bagerhat 2x25/41, 1x50/75 157 Khulna (South) Khulna
78 Gallamari 2x25/41 82 Khulna (South) Khulna
79 Mongla 2x25/41 82 Khulna (South) Khulna
80 Satkhira 1x80/120, 1x25/41 161 Khulna (South) Khulna
81 Bogura 2x80/120, 2x50/75 390 Bogura Bogura
82 Joypurhat 4x25/41 164 Bogura Bogura
83 Mahastanghar 2x80/120 240 Bogura Bogura
84 Palashbari 2x25/41, 2x50/75 232 Bogura Bogura
85 Sherpur(Bogura) 2x50/75 150 Bogura Bogura
86 Sirajganj 2x50/75, 1x35/50, 1x25/41 241 Bogura Bogura
87 Panchagorh 4x25/41 164 Dinajpur Bogura
88 Purbasadipur 1x25/41,1x15/20,2x50/75 211 Dinajpur Bogura
89 Thakurgaon 2x50/75 150 Dinajpur Bogura
90 Amnura 3x35/50 150 Rajshahi Bogura
91 Chapai Nawabganj 1x15/20,1x25/41, 2x50/75 211 Rajshahi Bogura
92 Naogaon 3x50/75 225 Rajshahi Bogura
93 Natore 1X35/50, 2x15/20, 2x50/75 240 Rajshahi Bogura
94 Niymatpur 2x35/50, 1x25/41 141 Rajshahi Bogura
95 Rajshahi 2x80/120, 1x35/50 290 Rajshahi Bogura
96 Rajshahi(N) 2x80/120 240 Rajshahi Bogura
97 Barapukuria 2x25/41,2x15/20 122 Rangpur Bogura
98 Jaldhaka 2x50/75 150 Rangpur Bogura
99 Kurigram 2x50/75 150 Rangpur Bogura
100 Lalmonirhat 2x15/20, 1x25/33, 2x50/75 223 Rangpur Bogura
101 Rangpur 2x80/120, ,1x25/41 281 Rangpur Bogura
102 Saidpur 2x25/41,1x35/50, 1x50/75 207 Rangpur Bogura
103 Ishwardi 2x50/75 150 Ishwardi HVDC
104 Pabna 2x25/41, 2x50/75 232 Ishwardi HVDC
105 Shahajadpur 3x35/50, 1x25/41 191 Ishwardi HVDC
106 Bheramara PGCB 1x15/20, 2x25/41 102 Jhenaidah HVDC
107 Chuadanga 2x50/75 150 Jhenaidah HVDC
108 Jessore 1x50/83.3, 2x80/120 323.3 Jhenaidah HVDC
109 Jhenaidah 2x80/120 240 Jhenaidah HVDC
110 Kushtia 2x80/120 240 Jhenaidah HVDC
111 Magura 2x25/41 82 Jhenaidah HVDC